top of page

joga integralna

kreska.png

Joga integralna jest jogą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wspomagającą rozwój dzieci zdrowych

i z problemami rozwojowymi. Ćwiczenia oparte są o tradycyjne jogowe pozycje ciała, które są

modyfikowane w taki sposób, żeby były zgodne z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

Joga integralna wspiera świadomość ciała, planowanie ruchu, buduje świadomość oddechową, poprawia napięcie mięśniowe i równowagę.

Dodatkowo ćwiczenia wspomagają koncentrację, relaksację i regulację emocji.

Ważnym elementem jogi integralnej jest mindfullness (uważność), w tym mindful movement (uważny ruch).

 

Poza ćwiczeniami w jodze integralnej wykorzystujemy pracę z oddechem, śpiew i elementy medytacji.

mindfulness – po polsku uważność, uważna obecność.

To ćwiczenia wspierające intencjonalną koncentrację uwagi na bodźcach wewnętrznych i zewnętrznych, których doświadczamy w danej chwili.

Mindfulness pomaga radzić sobie ze stresem, zmniejszać napięcie nerwowe, wypracowywać umiejętność samouspokajania się i koncentracji.

bottom of page