top of page

terapia ręki

Terapia ręki służy usprawnianiu motoryki małej, koncentrując się na pracy z receptorami skóry

i dostarczaniu dziecku wrażeń dotykowych (taka stymulacja wspiera też rozwój układu nerwowego).

 

Terapia ręki jest również pracą z nadwrażliwością i podwrażliwością dotykową.

Sprawność manualna, która zależy od kontroli postawy i napięcia mięśniowego ciała dziecka jest bardzo ważna dla jego rozwoju poznawczego i intelektualnego, wpływa na wiele obszarów funkcjonowania szkolnego dziecka i na jego samodzielność.

Przez dotyk dzieci poznają świat i się rozwijają.

Celem terapii ręki jest usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów ręki, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki, zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni, poprawa sprawności grafomotorycznej, koordynacja pracy oburącz.

Ręka przechodzi przez kolejne odruchowe etapy rozwoju, których pominięcie lub nieprawidłowy wzorzec będzie miało wpływ na trudności manualne i grafomotoryczne.

Dlatego tak ważne jest, żeby zadbać o prawidłowy rozwój sprawności manualnych jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej dziecka.

bottom of page