top of page
kursy-biale-lepiej.png

kursy i szkolenia​:

 • Praca z uczniem nadpobudliwym

 • Diagnoza dysleksji rozwojowej

 • Uczeń niepełnosprawny w szkole

 • współczesna przestrzeń edukacyjna

 • Szkoła równych szans

 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci

ważniejsze szkolenia dotyczące pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu:

 • Autyzm - wyzwania dla rodziny i społeczeństwa

 • Diagnozowanie autyzmu. zaburzenia współwystępujące i pokrewne

 • Autyzm – jak zdiagnozować. Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju.

 • Rehabilitacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu

 • Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu

 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - trzymodułowy kurs bazowy

bottom of page