top of page
certyfikaty.png

ważniejsze certyfikaty:

  • Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia oraz warsztaty doskonalące

  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju; Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera

  • MOT 4-6: ocena rozwoju dziecka przedszkolnego w oparciu o ukierunkowaną aktywność ruchową

  • Baterie metod diagnostycznych rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz przyczyn trudności szkolnych dzieci ośmioletnich

  • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Godarth-Blythe INPP

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

  • TUS – Trening Umiejętności Społecznych

  • Wczesna interwencja

  • Psychomotoryka - ruch pełen znaczeń

bottom of page